ဆင်ဆာဖြတ်ကျော်ခြင်း နည်းလမ်းများ လက်လှမ်းမီနိုင်မှု

အောက်ဖော်ပြထားသော ဇယားများသည် ဆင်ဆာဖြတ်ကျော်ခြင်း နည်းလမ်းများကို စမ်းသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ OONIအချက်အလက်၏ စုစည်းကြည့်ရှုမှုများကို ပြသသည်။

မူမမှန်သော တိုင်းတာမှုများ ရှိနေခြင်းသည် မှားယွင်းသောအယောင်များ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောကြောင့် အမြဲတမ်းပိတ်ဆို့ခြင်းဟု ဆိုနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း သတိပြုလိုပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ဆင်ဆာဖြတ်ကျော်ခြင်းကိရိယာများသည် ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုကို ရှောင်ရှားရန် နည်းပညာများပါရှိသည်။

ထို့ကြောင့် အသုံးပြုမှု ကိန်းဂဏာန်းများကို ကြည့်ရှုရန်နှင့် ဤကိရိယာများသည် နိုင်ငံတစ်ခုစီတွင် လုပ်ဆောင်ခြင်းရှိ မရှိကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် နားလည်နိုင်ရန်အတွက် Tor Metrics နှင့် Psiphon Data Engine သို့ ရည်ညွှန်းအကြံပြုလိုပါသည်။